Wychowawcza funkcja kolonii

Kolonie pełnią różnorodne funkcje. Jedną z najważniejszych jest wpływ na wychowanie moralno‑ideowe, które wdraża dziecko do aktywnego, pełnego i twórczego udziału w życiu społecznym.

To, czego dziecko nie spotka w domu, a zobaczy na koloniach, to funkcjonowanie za pomocą demokracji.

Nauczy się:

  • myśleć i reagować na różne zjawiska w kategoriach dobra ogółu. Napotykane sytuacje będą prowokowały do powiązania interesu osobistego z potrzebami całej grupy. Równolegle do tego wykształca się postawa gotowości do takich zachowań i działań, którym przyświeca dobro ogółu.
  • poczucia odpowiedzialności za wszystko, co dzieje się na koloniach. Zauważalna jest także duma z osiągnięć – zarówno osobistych (związanych z realizowaniem danej funkcji), jak i grupowych.
  • współdziałania w podejmowaniu decyzji dotyczących ogółu, w realizowaniu wspólnych celów.
  • pracy zespołowej, zasad dyscypliny, harmonijnego współżycia i tolerancji, bez względu na różnice przekonań.
  • przestrzegania zasad prawdomówności, dotrzymywania słowa, uczciwości, życzliwości i uprzejmości.
  • rozwiązywania konfliktów, stosowania kompromisu.

Rodzicu pamiętaj! Kolonie to niepowtarzalna okazja, by dziecko nauczyło się współpracować w zespole, odpowiadać za własne decyzje oraz weryfikować swoje umiejętności.